Trợ cấp khó khăn 15 triệu đồng cho hộ di dời sớm
Các Website khác - 18/08/2005

(NLĐ)- UBND TP vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21-11-2002 và bản quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2.

Đáng chú ý, quy định trường hợp người đang sử dụng đất ở có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng trực tiếp hoặc gián tiếp (chuyển nhượng qua nhiều lần) đất ở của người có giấy tờ hợp lệ hoặc của người không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất ở thì được tính bồi thường, hỗ trợ theo mức giá bồi thường, hỗ trợ của người chủ sử dụng cũ đầu tiên; đối với hộ vừa có đất ở vừa có đất nông nghiệp bị thu hồi toàn bộ thì được áp dụng nguyên tắc: Phần đất ở được giải quyết theo tiêu chuẩn tái định cư đất ở, phần đất nông nghiệp được giải quyết mua căn hộ chung cư. Đối với các hộ thuộc diện tái định cư có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, đất ở không đủ thanh toán giá trị căn hộ chung cư tại khu tái định cư thì được giải quyết cho trả chậm, trả góp phần giá trị chênh lệch về nhà ở, đất ở với thời hạn tối đa là 10 năm. Nếu hộ dân có nguyện vọng di dời sớm và bàn giao mặt bằng trước thời hạn quy định thì được giải quyết trợ cấp khó khăn một lần 15 triệu đồng/hộ. Đối với những hộ có nhà ở, đất ở có diện tích từ 140 m2 trở lên, có vị trí mặt tiền đường, bị thu hồi toàn bộ, có quá trình sử dụng liên tục trước ngày 15-10-1993 đến nay thì được tái định cư bằng nền đất ở...

L. Kiệt