Từ 1/1/2006, áp thuế tiêu thụ đặc biệt mới với ôtô
Các Website khác - 28/11/2005

(VietNamNet) - Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô (không phân biệt xe sản xuất trong nước, xe nhập khẩu) sẽ là 50%, 30%, 15% tương ứng với xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống, từ 6 đến 15 chỗ và từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi.

Soạn: AM 633192 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Quốc hội biểu quyết thông qua luật.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Luật sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng, vừa được Quốc hội thông qua chiều 28/11.

Luật này sẽ có hiệu lực từ 1/1/2006.

Nhiều ý kiến yêu cầu tăng thuế với ôtô cao hơn không nhận được sự đồng tình của Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách Nguyễn Đức Kiên, đại diện cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ông Kiên nói: ''Bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có trọng điểm, có điều kiện và có thời hạn là cần thiết, nhưng mọi sự bảo hộ đều có ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng.

Mặc dù đã áp dụng chính sách bảo hộ ôtô trong nước trong thời gian khá dài (từ năm 1999 đến nay) bằng thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng... nhưng tỷ lệ nội dịa hoá và chất lượng ôtô sản xuất trong nước vẫn thấp, giá cao cao hơn cácnước trong khu vực''.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Kiên, mức thuế như trên, một mặt đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO, không ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư và số thu ngân sách nhà nước. Mặt khác, thuế với ôtô trong nước (xe dưới 5 chỗ ngồi) tuy có tăng từ 40% hiện nay lên 50% nhưng vấn thấp hơn lộ trình đã dược Quốc hội quy định (tới 56%) Thuế ôtô nhập khẩu giảm mạnh (từ hiện hành 80% xuống 50%) sẽ làm tăng sự cạnh tranh có tác dụng không làm tăng giá bán đối với ôtô sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, hiện đã có tình hình nâng giá bán ôtô sản xuất trong nước vin cớ Quốc hội tăng thuế. Chính vì vậy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành tài chính, thuế, hải quan quản lý chặt chẽ từ khâu nhập khẩu, kiểm tra chi phí đầu vào, đầu ra, giá thành, giá bán các loại xe ôtô sản xuất trong nước để thu thuế doanh nghiệp đúng; xử lý kịp thời khi phát hiện gian lận thương mại.

Đồng thời, sử dụng chính sách thuế nhập khẩu để giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa nhập khẩu và sản xuất trong nước.

Để đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO, thuế tiêu thụ đặc biệt với một số sản phẩm khác từ 1/1/2006 sẽ được áp dụng thống nhất, không phân biệt trong nước và nhập khẩu. Bia hơi, bia tươi đánh thuế theo lộ trình: Năm 2006-2007 là 30%, bắt đầu từ 2008 là 40%. Thuốc lá điếu, xì gà theo lộ trình: Năm 2006-2007 là 55%, 2008 là 65%. Rượu dưới 20 độ, rượu hoa quả, ruợu thuốc đánh thuế 20%, rượu từ 20 độ đến dưới 40 độ là 30%, rượu từ 40 độ trở lên 65%.

Thuế giá giá trị tăng đối với bông sơ chế trong nước và nhập khẩu cũng đánh đồng mức 5%. Đồng thời không đánh thuế với sản phẩm nông nghiệp, thuỷ hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường ở khâu nhập khẩu.

  • Văn Tiến