Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác ASEAN-Hoa Kỳ
Các Website khác - 17/11/2005

Hà Nội (TTXVN) - Ngày 17/11, các vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung về Tăng cường Quan hệ Đối tác ASEAN-Hoa Kỳ nhằm tạo cơ sở và khuôn khổ cho việc phát triển quan hệ toàn diện và lâu dài giữa hai bên sau gần 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại.

Các quan chức cao cấp hai bên sẽ cùng nhau khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Tuyên bố này để trình các vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ thông qua trong thời gian tới.

Nội dung Tuyên bố nêu rõ:

* Về hợp tác chính trị:

- Nhất trí tăng cường mối quan hệ Đối tác ASEAN-Hoa Kỳ toàn diện, thực chất và hướng tới tương lai, bao gồm cả hợp tác chính trị-an ninh, hợp tác kinh tế và hợp tác xã hội và phát triển.

- Ủng hộ tiến trình hội nhập của ASEAN hướng tới Cộng đồng ASEAN thông qua triển khai Chương trình Hành động Viêng Chăn và các kế hoạch tiếp theo của ASEAN.

- Ủng hộ diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) như một diễn đàn chính trị và an ninh duy nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương với ASEAN đóng vai trò chủ đạo.

- Thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn trong việc chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các tội phạm khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, buôn lậu ma túy, buôn người và tăng cường an ninh biên giới và an ninh hàng hải.

- Hợp tác trong các khuôn khổ đa phương, bao gồm tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ủng hộ Lào và Việt Nam sớm gia nhập WTO và xem xét việc tham gia của các nước thành viên ASEAN chưa phải là thành viên APEC vào diễn đàn này.

* Về hợp tác kinh tế:

- Nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế thông qua việc tiếp tục triển khai Sáng kiến vì sự Năng động của ASEAN (EAI), cơ chế đẩy mạnh luồng đầu tư và thương mại giữa ASEAN và Hoa Kỳ, và cùng hợp tác hoàn tất Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư ASEAN-Hoa Kỳ (TIFA). Nhất trí hợp tác hỗ trợ trong việc hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN, chậm nhất vào năm 2020.

- Phối hợp trong quá trình cải cách và tăng cường các thể chế tài chính quốc tế và trong lĩnh vực giám sát kinh tế nhằm nâng tầm ảnh hưởng của châu Á lên ngang tầm với sức mạnh kinh tế của khu vực.

* Về hợp tác phát triển và xã hội.

- Hợp tác trong quá trình triển khai Chương trình hành động Viêng Chăn (VAP) và những chương trình kế hoạch kế tiếp nhằm giúp đỡ ASEAN đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực, thừa nhận tầm quan trọng của Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) và các tiểu vùng phát triển khác.

- Hợp tác ở cấp độ khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực quản lý thiên tai. Quyết tâm cùng hợp tác ngăn chặn sự lây lan và giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS, SARS và các bệnh truyền nhiễm khác, và trong trường hợp khẩn cấp thiết lập những cơ chế hợp tác nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch cúm gia cầm./.