Việt Nam đã làm được những việc mà nhiều nước giàu chưa làm được
Các Website khác - 10/09/2005
Những thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) của LHQ thật tuyệt vời, biểu hiện ở thực tế là nhiều nước giàu trên thế giới vẫn chưa làm được những gì mà Việt Nam đã làm. Ông Christian Salazar, Phó Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam, đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN.
Ðánh giá về việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam, đặc biệt là các mục tiêu liên quan trẻ em. Ông Christian Salazar nêu rõ rằng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thực hiện MDGs rất nổi bật, thể hiện ở chỗ nhiều quốc gia giàu có hơn Việt Nam vẫn chưa đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ cũng như chưa tiến xa được như Việt Nam đã làm. Tỷ lệ đói nghèo ở Việt Nam đã giảm còn 24% trong tổng số dân từ mức 58% mười năm trước đây. Trong các năm gần đây, tỷ lệ trẻ tử vong cũng đã giảm một nửa. Tỷ lệ giáo dục cũng tăng đáng kể và không có sự khác biệt quá lớn giữa nam và nữ. Ðó là những thành tựu rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, số lượng trẻ em suy dinh dưỡng ở Việt Nam vẫn còn cao. Mặc dù tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở Việt Nam trong vài năm gần đây đã giảm xuống còn 33,3% nhưng Việt Nam vẫn cần phải tiếp tục giải quyết tình trạng này.

Về giáo dục, tỷ lệ mù chữ ở Việt Nam rất thấp và cân bằng giới là khá tốt, nhưng ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có sự mất cân bằng về giới.

Ðược hỏi UNICEF sẽ làm gì để giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực này, ông Christian Salazar cho biết: Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng, không những đang từng bước phát triển thành nền kinh tế thị trường mà còn từ một nước có thu nhập thấp lên nước có thu nhập mức trung bình. Có thể thấy, thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay có cuộc sống tốt hơn so với thế hệ trước. UNICEF đã làm việc tại Việt Nam hơn 30 năm, vì vậy, có cơ hội chứng kiến sự cải thiện về đời sống của các thế hệ ngày nay so với những thế hệ trước đó. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam đang phải giải quyết nhiều vấn đề mới nảy sinh do sự thay đổi quá nhanh này. UNICEF ngày càng có nhiều chương trình trợ giúp trẻ em nông thôn nghèo, hỗ trợ trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cung cấp nước sạch, chú trọng nhiều về các vấn đề nổi cộm như ngăn ngừa tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán trẻ em, phòng, chống HIV/AIDS và tai nạn giao thông. Các hoạt động của UNICEF tại Việt Nam tập trung vào khu vực nông thôn. UNICEF tập trung tài trợ cho các lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, giáo dục và vệ sinh nước sạch và đã xây dựng nhiều chương trình phòng ngừa tai nạn giao thông cho trẻ em, bạo lực gia đình và bóc lột trẻ em. Trong 5 năm tới, UNICEF sẽ triển khai một dự án, trị giá khoảng 48 triệu USD, trong đó khoảng 60 đến 70% số vốn của dự án sẽ được đầu tư vào 10 tỉnh và 30 đến 40% vốn sẽ được sử dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em khu vực thành thị. Ở những tỉnh tập trung tại khu vực miền núi phía bắc và Tây Nguyên.

Ðề cập cơ hội và thách thức đối với Việt Nam để đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ, ông Christian Salazar hy vọng nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển. Khi đất nước trở nên giàu có hơn, trẻ em Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Ðược biết, Chính phủ Việt Nam sẽ đầu tư thêm vào y tế và giáo dục và tăng nguồn vốn cho công tác chăm sóc sức khỏe trong năm tới. Ðây là một cơ hội lớn để Việt Nam có thể thực hiện MDGs, bởi lẽ hầu hết MDGs liên quan vấn đề y tế và giáo dục. Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam giai đoạn 2006-2010 đang được hoàn tất và theo tin từ Chính phủ, trong kế hoạch này, trẻ em rất được quan tâm.

Ông Christian Salazar cho rằng, thách thức lớn nhất của Việt Nam để đạt được MDGs trong năm tới là khoảng cách giàu nghèo. Việt Nam đã đạt được nhiều Mục tiêu Thiên niên kỷ và hầu hết người dân được sống trong điều kiện khá tốt. Mặc dù vậy, bất bình đẳng vẫn là một thách thức đối với Chính phủ. Bên cạnh đó, việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong thời gian tới sẽ tạo ra nhiều áp lực cho các gia đình nông thôn nghèo khi mà nông sản giá rẻ từ các nước khác được nhập khẩu vào Việt Nam. Một thách thức nữa là Việt Nam đang đẩy mạnh chính sách xã hội hóa các dịch vụ xã hội. Trong quá trình này, các hộ gia đình nghèo có thể sẽ không đủ tiền để trực tiếp hoặc gián tiếp trả cho các dịch vụ xã hội. Vì vậy, khi nói đến Mục tiêu Thiên niên kỷ, chúng ta cũng phải nhìn vào các chính sách và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến sự tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục của trẻ em nghèo.