Ấn Độ phát triển laptop giá 10$
Các Website khác - 02/08/2008

Ấn Độ đang phát triển laptop được bán với giá 10$, nhằm vào các chương trình giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục của chính phủ liên bang tuyên bố vào đầu tuần qua tại Delhi.

 
                                Laptop giá rẻ của chương trình Một laptop cho mỗi trẻ em.

Các nghiên cứu cho laptop giá "siêu rẻ" này đang được thực hiện tại Viện Khoa học Ấn Độ tại Bangalore và Viện Công nghệ Ấn Độ tại Chennai, Bộ trưởng Bộ Giáo dục liên bang, bà D. Purandeswari, đã tuyên bố tại một cuộc hội thảo tại Delhi. Phương tiện này sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại Ấn Độ, bà bổ xung.

Bà Bộ trưởng không đưa ra đặc tả kỹ thuật cho chiếc laptop giá 10$ này cũng như không nói rõ rằng giá siêu thấp này có được là nhờ tiền trợ cấp của chính phủ hay không.

Chính phủ Ấn Độ đang lập kế hoạch sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để đẩy mạnh các chương trình hiện hành cho giáo dục từ xa bằng cách tạo cho các chương trình này có thể truy cập online, bà Purandeswari nói.

Laptop giá rẻ đẩy mạnh phát triển giáo dục ở châu Phi.

Như một phần trong chiến dịch “Nhiệm vụ quốc gia cho giáo dục thông qua công nghệ thông tin  & truyền thông”, chính phủ Ấn Độ đang nghiên cứu phát triển thiết bị truy cập ít tiêu tốn năng lượng, giá thành thấp, bà Purandeswari cho biết vậy.

Chính phủ cũng có kế hoạch cung cấp băng thông miễn phí cho các mục đích giáo dục trên tòan lãnh thổ Ấn Độ. Kế hoạch sử dụng băng thông này để xây dựng “mạng tri thức” giữa các viện nghiên cứu trên đất nước.

Sự phát triển Internet của Ấn Độ hiện tại rất thấp. Quốc gia có 4,38 triệu thuê bao băng rộng vào cuối tháng sáu trên dân số 1,13 tỷ người.

Quốc Khánh (Theo PCWorld)