Ấn Độ: Sinh viên trường Delhi thiếu hiểu biết về AIDS
Các Website khác - 30/11/2005

Đại học Delhi vốn là "thánh địa" của nền giáo dục cao cấp. Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề hiểu biết về HIV/AIDS, đại đa số sinh viên của trường Delhi đều kém hiểu biết một cách báo động về các vấn đề như điều kiện xét nghiệm, tư vấn và các sáng kiến tuyên truyền về đại dịch thế kỷ.

Theo một điều tra của Tổ chức y tế thế giới (WHO), trong khoảng 40 triệu người nhiễm HIV trong vòng 20 năm qua, khoảng một nửa số đó rơi vào độ tuổi từ 15 đến 24.

Tuy nhiên, bất chấp thực tiễn này, đa số các trường đại học trong nước, kể cả trường Delhi đã không áp dụng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục về HIV/AIDS.

Dù rằng trường Delhi gần đây cũng đã bắt đầu triển khai thực hiện trung tâm xét nghiệm và tư vấn HIV/AIDS tại North Campus (khu cư xá phía bắc) nhưng nói chung hầu hết các sinh viên vẫn chưa được biết về trung tâm này.

Giáo sư D M Bannerjee, chịu trách nhiệm quản lý trung tâm y tế của đại học Delhi thừa nhận: "Tôi đồng ý với ý kiến cho rằng vẫn chưa có nhiều hoạt động tuyên truyền. Cần phải làm nhiều hơn nữa. Ngay cả bản thân tôi với tư cách là một giáo sư nhưng tôi cũng không biết hết các chiến dịch tuyên truyền về đại dịch".

Việc thiếu vắng một chiến dịch tuyên truyền cần thiết ở một trong những trường đại học hàng đầu của Ấn Độ đã đặt dấu hỏi về vấn đề này ở tất cả các trường cao đẳng và đại học khác trong cả nước.

Rõ ràng là, cần phải tập trung nhiều chính sách hành động hơn nữa vào giới trẻ, lực lượng sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi gánh nặng đại dịch HIV/AIDS trong tương lai.

Đỗ Dương theo http://www.ndtv.com