Học một trường được cấp 2 bằng
Các Website khác - 14/10/2005

(VietNamNet) - Đó là hướng sửa đổi Quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy được Bộ GD - ĐT đưa ra trưng cầu ý kiến. Đồng thời, SV đạt điểm xét tuyển qui định đối với chương trình (hoặc ngành) đã đăng ký dự thi thì được trường sắp xếp vào học theo đúng nguyện vọng.

Soạn: AM 585385 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Quy chế mới sẽ cho phép SV được học cùng lúc hai chương trình của một trường.... (Ảnh Lê Anh Dũng)

Theo dự thảo này, những SV có điểm trung bình chung học tập cả năm từ 6,0 trở lên được quyền đăng ký học vượt một số học phần so với lịch trình học quy định.

SV học vượt được rút ngắn thời gian học ở trường so với thời gian qui định cho toàn khoá học nhưng không được quá 1 năm đối với trình độ ĐH và không quá 1 học kỳ đối với trình độ CĐ.

Những SV có điểm trung bình chung học tập cả năm từ 6,0 trở lên nếu có nguyện vọng và được giáo viên chủ nhiệm đồng ý, được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo thứ hai tại trường đang học để khi tốt nghiệp được cấp 2 văn bằng.

Thời gian tối đa được phép học đối với những SV đăng ký học đồng thời hai chương trình đào tạo là thời gian tối đa quy định cho chương trình đào tạo thứ nhất. Khi học chương trình đào tạo thứ hai SV được bảo lưu điểm của những học phần tương đương có trong chương trình đào tạo thứ nhất. SV chỉ được xét tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ hai nếu đã thoả mãn điều kiện tốt nghiệp ở chương trình đào tạo thứ nhất .

SV được phép học vượt, nếu điểm trung bình chung học tập của năm học vượt đạt dưới 5,0 thì phải dừng học vượt ở năm học tiếp theo...

Quy chế sửa đổi quy định, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau SV sẽ bị buộc phải thôi học: Có điểm trung bình chung học tập của năm học dưới 4,0; Có điểm trung bình chung tích luỹ từ đầu khoá học dưới 4,3 sau 2 năm học, dưới 4,6 sau 3 năm học và dưới 4,8 sau từ 4 năm học trở lên.  

SV có quyết định thôi học chậm nhất sau 1 tháng phải được trường thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Hiệu trưởng quyết định kết quả học tập được bảo lưu cho từng trường hợp cụ thể. Đối với những trường đã định điểm xét tuyển theo chương trình (hoặc theo ngành) đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ: SV đạt điểm xét tuyển qui định đối với chương trình (hoặc ngành) mà mình đã đăng ký dự thi thì được trường sắp xếp vào học theo đúng nguyện vọng.

Xem chi tiết Quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy sửa đổi tại đây.

  • K.Oanh

Ý kiến của bạn: