Học phí cao nhất 150.000 đồng/tháng
Các Website khác - 12/10/2005

Học phí cao nhất 150.000 đồng/tháng

TT - UBND tỉnh Phú Yên vừa ra hướng dẫn mức thu học phí áp dụng đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, bắt đầu được áp dụng thực hiện từ năm học 2005-2006.

Theo đó, mức thu học phí mầm non ở thành phố Tuy Hòa đối với nhà trẻ có tổ chức học bán trú từ 105.000-150.000 đồng/tháng/HS; đối với mẫu giáo có tổ chức học bán trú từ 70.000 -120.000 đồng/tháng/HS.

Với học phí trung học phổ thông, khu vực thành phố Tuy Hòa sẽ có mức thu 65.000-100.000 đồng/tháng/HS; khu vực đồng bằng có mức thu 55.000-90.000 đồng/tháng/HS; khu vực miền núi 45.000 - 75.000 đồng/tháng/HS.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng thông báo mức thu học phí đối với bổ túc văn hóa, tin học và ngoại ngữ.

THANH HOÀNG