Kiểm tra 60 cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài
Các Website khác - 20/03/2006

(VietNamNet) - Đó là kết quả thống nhất sau cuộc họp chiều nay giữa các cơ quan liên quan dưới sự chủ trì của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Một buổi học tại ILA Vietnam - cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đợt kiểm tra này bắt đầu từ ngày 23/3. Đoàn sẽ chọn ngẫu nhiên và có thông báo trước 3 ngày để các cơ sở chuẩn bị. Thời gian kiểm tra trong vòng một tháng. Thành phần của đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở LĐ TB XH, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Ngoại vụ...

Đây là lần đầu tiên có sự phối hợp toàn diện giữa các cơ quan quản lý về chương trình, giấy phép, tài chính... với các cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài.

Bà Lê Hồng Liên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, sau khi kiểm tra, đoàn sẽ đề xuất với UBND thành phố các biện pháp quản lý tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của các cơ sở đào tạo và ngăn ngừa hiện tượng lấy danh nghĩa giáo dục để kinh doanh vì lợi nhuận.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD - ĐT đã kết luận về những công việc cần làm nhằm chấn chỉnh các sai phạm trong khu vực đào tạo có hợp tác với nước ngoài.

  • Cam Lu