Lần đầu tiên tại Việt Nam có Hiệp hội tiếng Anh
Các Website khác - 13/12/2005

(VietNamNet) - Sáng mai (14/12), Trung tâm SEAMEO tại Việt Nam sẽ họp và công bố thành lập Hiệp hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh tại TP.HCM (viết tắt là TESOL-HCMC).

Soạn: AM 649323 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Các hội viên của Câu lạc bộ ESCy đang thảo luận. Ảnh: SGGP

Ngày 28/10/2005, UBND TP.HCM đã ra quyết định số 5544/QĐ-UBND về việc thành lập TESOL-HCMC. Đây là kết quả từ đề xuất của nhóm nghiên cứu trong đề tài cấp thành phố “Tìm hiểu thực trạng dạy và học tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhằm đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo”

PGS.TS. Đỗ Huy Thịnh, Trưởng ban vận động thành lập hiệp hội cho biết, Hội được thành lập với ý định làm cầu nối để từng bước hội nhập về giảng dạy tiếng Anh với khu vực và thế giới.

Hội đã vạch ra 4 mục tiêu cụ thể trong thời gian tới.

Thứ nhất, cập nhật các thành tựu mới trong khu vực và thế giới thuộc lãnh vực giảng dạy tiếng Anh, giúp hội viên cải tiến nội dung chương trình , giáo trình, hoàn thiện phương pháp giảng dạy và đánh giá nhằm ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, góp phần nâng cao khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh phục vụ hiệu quả cho quá trình hội nhập, hiện đại hóa và công nghiệp hóa.

Thứ 2, cùng trao đổi những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy để xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh.

Thứ 3, tổ chức thường xuyên các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh của khu vực và thế giới nhằm giúp hội viên có điều kiện thuận lợi tiếp cận nhanh những phương pháp và kỹ thuật hiện đại và tiên tiến.

Thứ 4, tiếp cận các tài liệu khoa học, sách báo, các ấn phẩm khác của khu vực và thế giới trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh để phổ biến rộng rãi cho các hội viên. Tạo điều thuận lợi để hội viên tham dự các cuộc hội thảo quốc tế về lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh.

Trong quý 4/2005, ban vận động Hội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội lần thứ nhất. Đây là tổ chức quần chúng tự nguyện của các tổ chức đào tạo và cá nhân tham gia nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh trên địa bàn thành phố. Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc tự lo liệu. Việc gia nhập tự nguyện có thể là do tập thể cơ sở đào tạo hay từng cá nhân tham gia.

  • Cam Lu