Trung tâm chữa bệnh Phú Văn: Khai giảng lớp đại học từ xa
Các Website khác - 08/10/2005

TT (TP.HCM) - 47 học viên sau cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh Phú Văn đã trở thành sinh viên khóa học đào tạo từ xa cử nhân xã hội học của Trường ĐH Mở - bán công TP.HCM. Lớp học này được khai giảng sáng 8-10 tại Trung tâm chữa bệnh Phú Văn (Bình Phước).

Quá trình học sẽ giúp họ tăng năng lực, tự vươn lên hòa nhập và phát triển một cách toàn diện, bền vững trong cuộc sống. Ưu điểm của loại hình đào tạo từ xa là học viên vẫn có thể tiếp tục học sau khi hồi gia và học phí đóng theo từng học kỳ.

M.KA