Trước 20/4 phải cung cấp đủ thông tin
Các Website khác - 30/03/2006

(VietNamNet) - Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Trần Văn Nhung vừa ký công văn yêu cầu các cơ sở đào tạo có 100% vốn nước ngoài trên toàn quốc cung cấp những nội dung liên quan đến chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài. Trước ngày 20/4/2006, các cơ sở gửi trả lời về Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ.

Soạn: AM 738791 gửi đến 996 để nhận ảnh này
SITC đóng cửa đem lại bài học sâu sắc trong công tác quản lý...

Công văn đề nghị các Bộ, Ngành, Hội, Hiệp hội; các Sở GD- ĐT; các ĐH, Viện, Học viện, các trường ĐH, CĐ, Trung cấp chuyên nghiệp; các cơ sở đào tạo có 100% vốn nước ngoài báo cáo các nội dung: Tiến hành rà soát các cơ sở, chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài trong phạm vi đơn vị mình quản lý và cung cấp cho Bộ GD - ĐT những thông tin có liên quan theo các bảng biểu.

Đồng thời, đánh giá kết quả đào tạo tại những cơ sở, chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài được triển khai tại đơn vị mình phụ trách. Nêu rõ những điểm tích cực, hạn chế và đề xuất ý kiến nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động này và đảm bảo quyền lợi của người học.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các cơ sở nêu những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chi phối các hoạt động đào tạo có yếu tố nước ngoài dưới hình thức lợi nhuận và phi lợi nhuận .

Theo Thứ trưởng Trần Văn Nhung, việc tiến hành tổng rà soát và đánh giá việc triển khai thực hiện các cơ sở và chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài trên phạm vi toàn quốc nhằm tăng cường quản lý trong thời gian tới.

  • Kiều Oanh