8 doanh nghiệp được kiểm toán chứng khoán
Các Website khác - 28/11/2005

Trong số những doanh nghiệp kiểm toán vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép hoạt động trên thị trường chứng khoán VN, có 5 doanh nghiệp trong nước và 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhiều quy định khắt khe với việc kiểm toán chứng khoán.

Các doanh nghiệp này được tham gia kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Để được tham gia kiểm toán trên thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp kiểm toán độc lập phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo các tiêu chuẩn nêu tại Quyết định 76/2004 của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp kiểm toán trong nước phải có vốn điều lệ hoặc vốn chủ sở hữu từ 2 tỷ đồng trở lên; doanh nghiệp kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài phải có vốn điều lệ tối thiểu là 300.000 USD.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kiểm toán phải có thời gian hoạt động tại Việt Nam tối thiểu là 5 năm, có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên và số lượng khách hàng kiểm toán hàng năm tối thiểu là 30 đơn vị.

(Theo TTXVN)