Bộ Thương mại Mỹ vừa điều chỉnh thuế nhập khẩu cá ba sa
Các Website khác - 04/05/2006

Bộ Thương mại Mỹ vừa điều chỉnh thuế nhập khẩu cá ba sa

Theo đó, Cty TNHH Vĩnh Hoàn (Đồng Tháp) được giảm thuế từ 36,84% xuống 6,81%. Tuy nhiên, các công ty không tham gia vụ kiện vẫn bị giữ nguyên mức thuế khá cao (63,88%), đặc biệt có một công ty là bị đơn chính của vụ kiện còn bị tăng thuế lên tới 80,88%.

Trước đó, trong vụ kiện cá tra, ba sa hồi năm 2002, bốn bị đơn chính trong vụ kiện bị áp mức thuế từ 36,84% tới 53,68%, bảy công ty nhỏ khác bị áp thuế 45,55%, các công ty không tham gia vụ kiện bị áp chung mức 63,88%.

B.K.T