Chuyển kinh phí xây dựng tượng đài sang xây dựng dải phân cách
Các Website khác - 13/12/2005

Chuyển kinh phí xây dựng tượng đài sang xây dựng dải phân cách

Ngày 12.12, VPCP cho biết, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có công văn số 1961/TTg-CN, chấp thuận về nguyên tắc việc dừng đầu tư các tượng đài, biểu trưng văn hoá ở một số nút giao dự án đường Xuyên Á và chuyển kinh phí đầu tư các công trình này sang lắp đặt dải phân cách cứng trên QL 22A - đoạn Củ Chi - Gò Dầu như đề nghị của Bộ GTVT và Bộ KHĐT.

Giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm về việc phê duyệt quyết định đầu tư thiết kế, dự toán và bổ sung hợp đồng theo quy định, với giá trị không vượt quá 30 tỉ đồng. Chấp thuận việc bổ sung 45,143 tỉ đồng vào giá trị gói thầu xây lắp V1 và 346.898USD vào giá trị gói thầu tư vấn giám sát dự án trên, với thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu này và chỉ đạo thực hiện theo quy định.

C.Tùng