Chuyển vé tàu hoả nằm thành ngồi, tăng thêm 2.000 vé/tàu
Các Website khác - 12/12/2005

Chuyển vé tàu hoả nằm thành ngồi, tăng thêm 2.000 vé/tàu

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ngày 11.12 cho biết, từ ngày 20 đến 26.1.2006, các tàu Thống Nhất số chẵn (trừ tàu SE4) được bán vé chuyển đổi giường nằm cho hành khách đi vé ghế ngồi theo nguyên tắc: Mỗi giường, tầng 1 được quy đổi cho 4 ghế ngồi, cung cấp thêm gần 2.000 chỗ/tàu.

Đồng thời dành khoảng 35% lượng vé tàu Thống Nhất số lẻ tuyến Hà Nội - Sài Gòn của các ga Hà Nội, Nam Định, Thanh Hoá, Vinh cho các ga Nha Trang, Sài Gòn để bán vé khứ hồi và 15% lượng vé tàu Thống Nhất số chẵn tuyến Sài Gòn - Hà Nội trước Tết để Ga Hà Nội bán khứ hồi.

Trung Vi