Nghị định 109: Niềm tin mới cho người gửi tiền
Các Website khác - 10/12/2005

Nghị định 109 về bảo hiểm tiền gửi:
Niềm tin mới cho người gửi tiền

Thuý Sen

Khắc phục những tồn tại của Nghị định 89/1999/NĐ-CP ngày 1.9.1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi, ngày 24 tháng 8 năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP.

Sau hơn 3 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 109 về BHTG đã thể hiện chủ trương đúng đắn về chính sách bảo hiểm tiền gửi, tác động đến tâm lý của người gửi tiền góp phần tăng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng.

Từ một chính sách đúng đắn
Mục đích của chính sách BHTG là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Đồng thời BHTG cũng là một trong những công cụ góp phần tạo niềm tin của dân chúng đối với hệ thống ngân hàng, thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn huy động nhàn rỗi trong dân cư. Đây là nguồn nội lực quan trọng để đầu tư phát triển đất nước, đặc biệt là các nước đang phát triển như VN.

Trong thực tế đã có một thời kỳ người dân phần nào mất lòng tin với hệ thống ngân hàng do sự đổ vỡ hàng loạt của các tổ chức tín dụng và khi đó, họ đã bị mất số tiền đã gửi. Bởi vậy, người dân có tiền tích luỹ đã chọn giải pháp an toàn là mua vàng tích trữ, chứ không gửi vào các tổ chức tín dụng.

Nay với BHTG, người dân có thể yên tâm khi gửi tiền vào ngân hàng, bởi đã được Chính phủ cam kết bảo vệ quyền lợi cho họ. Chính từ mục tiêu đó, số tiền được bảo hiểm tối đa phải ở mức độ hợp lý để vừa đảm bảo được quyền lợi của người gửi tiền, đồng thời đảm bảo khả năng thanh khoản cho tổ chức BHTG khi ngân hàng gặp sự cố. Xuất phát từ thực tế và mục tiêu đặt ra đối với tổ chức BHTG, Nghị định 109 ngày 24.8.2005 đã điều chỉnh tăng mức bảo hiểm tiền gửi tối đa lên 50 triệu đồng (thay vì 30 triệu đồng như tại NĐ 89).

Đến cuộc sống
Chị Vân - một khách hàng của Ngân hàng Vietcombank trú tại đường Hoàng Tôn - Hà Nội cho biết: "Khi gửi tiền vào các tổ chức tín dụng, bên cạnh việc quan tâm đến lãi suất thì độ an toàn với tiền gửi của mình cũng là điều rất quan trọng. Khi được biết tiền gửi được bảo hiểm tối đa đến 50 triệu đồng, tôi thật sự yên tâm vì nếu chỉ bảo hiểm tối đa là 30 triệu đồng thì số tiền đó tương đối nhỏ, đặc biệt đối với người gửi tiền ở các thành phố, thị xã".

Không chỉ ở các thành phố, việc thay đổi về chính sách đã tác động tích cực đến việc huy động vốn của các tổ chức nhận tiền gửi ở những vùng nông thôn, đặc biệt là ở những quỹ tín dụng nhân dân có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh hạn chế.