Cty cổ phần bia Nghệ An sáp nhập vào TCty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
Các Website khác - 12/01/2006

Cty cổ phần bia Nghệ An sáp nhập vào TCty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Chiều 11.1, tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đã bàn giao phần vốn nhà nước tại Cty cổ phần bia Nghệ An do UBND tỉnh quản lý về TCty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thuộc Bộ Công nghiệp. Cty cổ phần bia Nghệ An có tổng công suất 25 triệu lít/năm, tổng vốn 33 tỉ đồng, trong đó Nhà nước chi phối 51%.

P.Minh