Dầu khí tham gia 7 dự án ở nước ngoài
Các Website khác - 15/12/2005

Theo đánh giá của Tổng công ty Dầu khí VN (Petrovietnam), tổng trữ lượng dầu khí của các phát hiện từ những hợp đồng đầu tư ra nước ngoài hiện đạt 120 triệu mét khối quy dầu, trong đó phần mang về nước (tính theo tỷ lệ mà VN tham gia) khoảng 80 triệu mét khối quy đổi.

Ông Phạm Quang Dự, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrovietnam cho biết tổng công ty đã trực tiếp điều hành 2 dự án tại Iraq và Angeri, tham gia 3 dự án tại Malaysia và 2 dự án tại Indonesia, đang giành quyền lựa chọn tham gia vào 1 dự án tại Mông Cổ.

Giai đoạn 2005-2010, Petrovietnam sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm dự án mới ở nước ngoài để có thể ký được 6-7 dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác.

Mục tiêu cụ thể của Petrovietnam là gia tăng trữ lượng dầu khai thác ở nước ngoài khoảng 35-40 triệu tấn quy dầu để bắt đầu có sản lượng khai thác vào cuối năm 2006. Đến năm 2010, sản lượng dầu khí khai thác từ nước ngoài ổn định ở mức 1-2 triệu tấn quy dầu; đến năm 2015 đạt từ 3-4 triệu tấn và 5-6 triệu tấn từ sau năm 2020.

Petrovietnam cũng đang đề nghị Chính phủ có cơ chế và hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài để hoạt động này phát triển trong thời gian tới.

(Theo TTXVN)