Đấu giá cổ phần Cty khoan & dịch vụ khoan dầu khí
Các Website khác - 14/12/2005

Đấu giá cổ phần Cty khoan & dịch vụ khoan dầu khí

Phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Cty khoan và dịch vụ khoan dầu khí (Tổng Cty Dầu khí VN) sẽ diễn ra vào ngày 27.12. Cty có vốn điều lệ 680 tỉ đồng. Số lượng cổ phần bán đấu giá là 26.851.000, mệnh giá 10.000đ/CP, giá khởi điểm 10.500đ/CP.

Sau khi bán đấu giá và bán ưu đãi cho CB-CNV, cho cổ đông chiến lược, Nhà nước sẽ còn giữ tỉ lệ 51% cổ phần tại Cty.

Tr.P