Điều chỉnh giá điện: Phương án 1 lấy lại vị trí dẫn đầu
Các Website khác - 22/03/2006

Lấy ý kiến về điều chỉnh giá điện:
Phương án 1 lấy lại vị trí dẫn đầu

Sau ít ngày "giằng co", đến chiều tối ngày 21.3, phương án điều chỉnh giá điện chỉ tăng 35% đối với các bậc thang điện sinh hoạt trên 100kWh (phương án 1) đã lấy lại vị trí dẫn đầu.

Có đến 38,5% trong gần 1.900 lượt người tham gia lựa chọn trên website www.moi.gov.vn đồng ý với cách tăng giá này.

Dù từng dẫn đầu và vượt qua phương án 1 trong ít ngày, phương án điều chỉnh tăng 20% giá bán điện giờ cao điểm, tăng giá buôn điện sinh hoạt nông thôn lên 410đ/kWh, đồng thời tăng giá 100kWh đầu lên 630đ/kWh và tăng 16-22% đối với các bậc thang sau (phương án 3) hiện chấp nhận ở vị trí thứ hai về số người lựa chọn.

Từ nay đến hết ngày 31.3, cuộc "cạnh tranh" ngôi thứ giữa hai phương án này sẽ còn rất nóng bỏng.

Kỳ Bắc