Hỗ trợ và huấn luyện các doanh nghiệp mới thành lập
Các Website khác - 02/06/2006

TPHCM: Hỗ trợ và huấn luyện các doanh nghiệp mới thành lập

Tin từ UBND TPHCM ngày 1.6, UBND TPHCM giao Hiệp hội DN TP hình thành chương trình hỗ trợ khởi sự DN cho các DN mới thành lập.

Chương trình hỗ trợ gồm: Huấn luyện ngắn hạn một số nội dung, hướng dẫn khai thác các nguồn thông tin điện tử trong và ngoài nước, tham quan các DN thành đạt, cung cấp địa chỉ giải quyết vướng mắc mà DN thường gặp...

UBND TPHCM sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho chương trình. Bình quân, mỗi năm TPHCM có thêm khoảng 8.000 DN mới. M.Thoa