Khuyến khích ngân hàng đưa vốn về nông thôn
Các Website khác - 13/01/2006

Ngân hàng Nhà nước đang cân nhắc chỉnh sửa Quyết định 888 về lập chi nhánh ngân hàng thương mại theo hướng nâng cao yêu cầu vốn đối với việc mở chi nhánh ở đô thị và hạ thấp yêu cầu mở chi nhánh nông thôn.

Theo ông Kiều Hữu Dũng, Vụ trưởng Các ngân hàng, thay đổi này nhằm khuyến khích các ngân hàng tăng cường tiếp cận khu vực nông thôn. Bên cạnh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước muốn các ngân hàng khác cũng cân nhắc mở chi nhánh ở khu vực nông thôn.

Nông dân khát vốn ngân hàng
Nông dân vẫn ít cơ hội tiếp cận vốn vay ngân hàng để phát triển kinh tế. Ảnh: M.Đ.

Quyết định 888 được ban hành ngày 16/6/2005, trong đó yêu cầu ngân hàng phải bố trí ít nhất 20 tỷ đồng vốn để mở một chi nhánh mới. Số lượng chi nhánh được phép mở sẽ tính bằng vốn điều lệ của cả ngân hàng trừ đi vốn pháp định và chia cho 20 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, vốn pháp định của một ngân hàng đô thị ít nhất bằng 70 tỷ đồng. Trong thời hạn một năm kể từ khi Quyết định 888 có hiệu lực, từng ngân hàng thương mại phải rà soát lại toàn bộ hệ thống và có kế hoạch điều chỉnh theo đúng quy định. Như vậy, nếu một ngân hàng có vốn điều lệ 270 tỷ đồng, “quota” cho họ là 10 chi nhánh. Nếu ngân hàng đó đã có 15 chi nhánh, thì đến 16/6/2006 (đúng 1 năm sau khi Quyết định 888 có hiệu lực), sẽ phải tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng nữa, nếu không sẽ phải chuyển 5 chi nhánh thừa thành phòng giao dịch, trong trường hợp xấu nhất sẽ phải ngừng hoạt động.

Theo ông Dũng, để tham gia hội nhập thì yêu cầu tăng vốn đối với các ngân hàng thương mại cổ phần là đương nhiên. Một lộ trình tăng vốn từ 2006 đến 2010 sẽ được vạch ra để các ngân hàng chuẩn bị. Mốc đầu có thể là 200 tỷ đồng, sau đó nâng lên 500 tỷ đồng và đích ngắm sẽ là 1.000 tỷ đồng.

S.L.