Lại thúc giục công khai chất lượng mạng di động
Các Website khác - 05/10/2005

Bộ Bưu chính Viễn thông vừa ra chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh mạng di động niêm yết công khai chất lượng dịch vụ tại các điểm giao dịch. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát cũng sẽ được bộ tiến hành thường xuyên hơn trong thời gian tới.

Người tiêu dùng phàn nàn nhiều về chất lượng dịch vụ

Trong thông báo vừa được gửi đi, Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu, trước mắt, các doanh nghiệp viễn thông cần tập trung giải quyết các tồn tại về chất lượng dịch vụ điện thoại di động (chỉ tiêu tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công), chất lượng dịch vụ điện thoại cố định (các chỉ tiêu về ghi cước, lập hóa đơn và thanh toán; chỉ tiêu sự cố đường dây thuê bao). Bởi hiện nay, người tiêu dùng còn phàn nàn nhiều về chất lượng của các mạng di động.

Do vậy, Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu, các doanh nghiệp tăng cường đo kiểm và tập hợp số liệu toàn diện về năng lực mạng, chất lượng dịch vụ viễn thông cung cấp cho khách hàng. Thực hiện tốt công tác dự báo, quy hoạch mạng, tối ưu hóa mạng lưới, tăng cường năng lực mạng. Có phương án, biện pháp đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ trong các giờ cao điểm và tại những khu vực, thời điểm có sự kiện đặc biệt (Tết, lễ hội...).

Bộ Bưu chính Viễn thông thừa nhận, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chưa tuân thủ triệt quy định về quản lý chất lượng dịch vụ, chưa thực hiện việc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại nơi giao dịch các chỉ tiêu chất lượng đã đăng ký. Dù Bộ đã yêu cầu song nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo chất lượng dịch vụ định kỳ hàng quý, thậm chí, một số chỉ tiêu chất lượng đã báo cáo không phù hợp với tiêu chuẩn ngành. Điều này dẫn đến việc một số vi phạm về việc không đảm bảo chất lượng dịch vụ, gây thiệt hại cho cả khách hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Hồng Anh