Sẽ cổ phần hoá Vietnam Airlines
Các Website khác - 20/10/2007

Theo kế hoạch phát triển đội máy bay đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18/10/2007, số lượng máy bay khai thác của Việt Nam Airlines không ngừng tăng lên với nhiều loại máy bay mới, hiện đại, bay xuyên lục địa.

Thủ tướng cho phép Việt Nam Airlines thực hiện chỉ định thầu đặc biệt (không phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng), đàm phán trực tiếp với Boeing về hợp đồng mua 12 máy bay B787-8, hoàn thành ký hợp đồng trước ngày 16/11/2007 và với Airbus về hợp đồng mua 30 máy bay hoàn thành ký hợp đồng trước ngày 21/12/2007. Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp 904 tỷ đồng vốn Ngân sách Nhà nước cho dự án đầu tư 4 máy bay B787-8 (đã ký hợp đồng mua năm 2005).

Về việc cổ phần hoá Vietnam Airlines, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp này. Bộ Tài chính sẽ bảo lãnh miễn phí các khoản vốn vay mua máy bay, động cơ máy bay của Việt Nam Airlines và Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam.

Theo nguồn tin của chúng tôi, từ tháng 4 vừa qua, Vietnam Airlines đã cổ phần hoá xong 12 công ty trực thuộc hạch toán độc lập. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Vietnam Airlines phải xây dựng chương trình cổ phần hóa một phần của Hãng Hàng không quốc gia từ năm 2008. 

Phúc Hưng (Theo website Chính phủ)