Sẽ nhập thêm 300.000 tấn đường
Các Website khác - 20/03/2006

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ nay đến tháng 10, VN phải nhập khẩu khoảng 300.000 tấn đường mới đáp ứng nhu cầu.

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng đường còn lại của cả nước chỉ khoảng 490.000 tấn, trong đó phần sản xuất từ nay đến hết vụ khoảng 290.000 tấn, đường tồn kho của các nhà máy đường đến hết tháng 2 là 156.000 tấn và tồn kho trong khâu lưu thông khoảng 44.000 tấn. Trong khi đó, nhu cầu đường công nghiệp từ nay đến tháng 10 lên đến 800.000 tấn.

Niên vụ 2005-2006 VN chỉ sản xuất được khoảng 970.000 tấn đường, so với nhu cầu trong nước còn thiếu khoảng 380.000 tấn.

(Theo Tuổi Trẻ)