Sóc Sơn: Hai năm chỉ có 14/61 dự án được triển khai
Các Website khác - 25/05/2006
Sóc Sơn: Hai năm chỉ có 14/61 dự án được triển khai

Sau 2 năm thực hiện kế hoạch 61/KT-UB của UBND thành phố Hà Nội về phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn giai đoạn 2004-2010, đến nay, tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn huyện vẫn rất chậm. Hiện mới có 14/61 dự án được triển khai thi công. Trong đó, có 33 dự án do huyện làm chủ đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: Quy hoạch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp - thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đấu giá quyền sử dụng đất. X.Thu