Sửa đổi hiệp định thăm dò, khai thác dầu khí
Các Website khác - 19/12/2005

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại VN Serafimov Vadim Viktorovich hôm 16/12 đã ký Nghị định thư bổ sung, sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí.

gjhkhkjk
Giàn khoan dầu khí trên biển. Ảnh: SGGP

Trước đây, thực hiện theo quy định tại điều 13 - Hiệp định liên Chính phủ, mức thuế lợi tức các năm đầu sẽ 40%. Sau khi các bên thu hồi đủ vốn đầu tư, mức thuế lợi tức sẽ được xem xét lại theo sự thỏa thuận của các bên có tính đến thông lệ quốc tế.

Nhằm thực hiện phù hợp với pháp luật thuế của VN trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích giữa các bên, Bộ Tài chính hai nước tiếp tục ký biên bản đàm phán thống nhất áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (trước đây là thuế lợi tức) là 50% kể từ 1/10/2004. Đồng thời bỏ thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và thuế xuất khẩu đối với dầu lãi của phía Nga từ đầu năm nay.

Hiệp định liên Chính phủ giữa VN và Nga về lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí được ký kết ngày 19/6/1981. Đây là hiệp định quan trọng đầu tiên, đánh dấu mở đầu cho công nghiệp khai thác dầu khí của VN. Từ năm 1991đến nay Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro đã khai thác được 150 triệu tấn dầu thô và đưa vào bờ 15 tỷ m3 khí.

M.K.