Tăng phí đấu giá đất ở Hà Nội
Các Website khác - 19/11/2007

Đối với người có tài sản đấu giá, mức thu từ 50.000 đồng tới 18,5 triệu đồng, tùy theo giá trị tài sản. Đối với người tham gia đấu giá, mức thu phí được tính tỷ lệ theo giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, trong khoảng từ 20.000 đồng tới 500.000 đồng.

Riêng các trường hợp tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, nếu là đấu giá đất để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì mức thu phí từ 100.000 đồng tới 500.000 đồng một hồ sơ.

Ngoài ra, đối với các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất lô lớn, mức phí thấp nhất (đối với lô đất nhỏ hơn 0,5 ha) là 1 triệu đồng cho mỗi hồ sơ, mức cao nhất là 5 triệu đồng (đối với lô đất từ 5 ha trở lên).

Theo Duy Kiên
Báo Thanh niên