TPHCM: Chuyển diện tích trồng lúa sang nuôi tôm sú
Các Website khác - 05/05/2006

TPHCM: Chuyển diện tích trồng lúa sang nuôi tôm sú

Ngày 4.5, theo Sở NNPTNT, trong giai đoạn từ nay đến 2010, TP sẽ tiếp tục chuyển đổi diện tích đất trồng lúa một vụ năng suất thấp sang nuôi tôm sú. Dự kiến diện tích nuôi tôm sú đến 2010 sẽ là 4.100ha, tăng 18% so với năm 2005. Riêng huyện Nhà Bè sẽ có 1.249,8ha đất nông nghiệp chuyển sang nuôi tôm. Ngoài ra còn có 2.000ha nuôi tôm quảng canh sẽ được chuyển sang nuôi tôm sinh thái.

Tr.P