Tranh chấp trị giá tính thuế khiếu nại sau
Các Website khác - 22/12/2005

Người khai hải quan không đồng ý với quyết định về trị giá tính thuế của cơ quan hải quan thì vẫn phải chấp hành quyết định đó, đồng thời có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định về trị giá tính thuế hải quan mới được Thủ tướng ban hành. Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu được xác định bằng tổng số tiền người mua thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hoá. Cụ thể là giá mua ghi trên hoá đơn thương mại.

Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ cho rằng mối quan hệ giữa người mua và người bán đặc biệt có ảnh hưởng đến trị giá giao dịch thì thông báo ngay bằng văn bản cho người khai hải quan biết căn cứ đó.

Nếu không chấp nhận việc chứng minh, giải trình về trị giá tính thuế của người khai hải quan, hải quan phải thông báo ngay bằng văn bản cho người khai biết cơ sở, căn cứ của việc không chấp nhận, phương pháp, cách tính được cơ quan hải quan sử dụng để xác định trị giá tính thuế. Hải quan cũng được quyền ra quyết định truy thu, hoàn các khoản thuế do việc xác định sai trị giá tính thuế.

Nghị định là cơ sở để giải quyết các vụ tranh chấp giữa hải quan và doanh nghiệp trong việc xác định giá tính thuế như vụ các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô nguyên chiếc gần đây.

Việt Phong