Trên thông, dưới tắc
Các Website khác - 13/09/2005

CÂU CHUYỆN QUẢN LÝ
Trên thông, dưới tắc

Lê Như Giang

Có thể nói, việc ban hành quy định chính sách ưu đãi đầu tư và thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư (đầu năm 2005) là động thái tích cực nhằm thu hút đầu tư của tỉnh Trà Vinh.

Là địa phương nghèo, ít điều kiện thuận lợi, tiềm lực đầu tư tại chỗ hạn chế nên Trà Vinh hướng tới các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ở các địa phương khác là đúng hướng. Tuy nhiên, những ý kiến nêu ra tại một cuộc họp, do Trung tâm Xúc tiến đầu tư Trà Vinh tổ chức mới đây cho thấy: Chính sách thu hút đầu tư "vĩ mô" có hấp dẫn tới đâu, nhưng những vướng mắc cụ thể không giải quyết được, thì các nhà đầu tư cũng sẽ... một đi không trở lại!

Những "sự cố" sau đây minh chứng điều đó: Một doanh nghiệp (DN) ở địa phương khác quyết định đầu tư vào cụm công nghiệp Trà Vinh. Thế nhưng, khi DN này vay vốn ngân hàng ở Trà Vinh bằng hình thức thế chấp tài sản đang có tại địa phương nơi DN đó có trụ sở chính, thì không được chấp thuận. DN này quyết định quay sang đầu tư vào một khu công nghiệp ở Tiền Giang, và cũng với phương thức vay vốn - thế chấp như thế lại được Tiền Giang chấp nhận!

Hoặc như, Trà Vinh đã hình thành một số cụm công nghiệp huyện - thị, khu công nghiệp. Thế nhưng, khi có nhà đầu tư tìm tới lại có cụm công nghiệp... chưa giải phóng mặt bằng! Còn Khu công nghiệp Long Đức thì còn thiếu quá nhiều điều kiện cần thiết tối thiểu như hệ thống cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc... Ấy là chưa nói đến trên trục quốc lộ 53 dẫn vào những nơi này còn những chiếc cầu tải trọng chỉ đến 15 tấn, trong khi có nhà đầu tư cần vận chuyển thiết bị qua container lên đến 40 tấn...

Vì vậy, ngoài việc bổ sung (hay điều chỉnh) chính sách đầu tư, phải bắt tay vào giải quyết những vướng mắc cụ thể, như vậy tỉnh Trà Vinh mới có thể nghĩ tới chuyện có nhiều nhà đầu tư "nhảy vào"!