Từ 1.6, CityPhone áp dụng phương thức tính cước 6 giây + 1
Các Website khác - 27/05/2006

Từ 1.6, CityPhone áp dụng phương thức tính cước 6 giây + 1

Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã có quyết định về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại vô tuyến nội thị CityPhone. Theo đó, từ 1.6, phương thức tính cước mới đối với dịch vụ CityPhone di động là 6 giây +1, thay vì 6 giây + 6 như đang áp dụng.

Cước thuê bao tháng của CityPhone cố định là 27.000 đồng/tháng/thuê bao; đối với CityPhone di động trả sau là 30.000 đồng/tháng/thuê bao. CityPhone di động trả trước là 909 đồng/ngày/máy. Cước thông tin nội hạt là 36 đồng/block 6 giây đầu tiên và 6 đồng/block 1 giây tiếp theo. Cước nhắn tin SMS nội mạng là 182 đồng/bản tin (trước là 200 đồng/bản tin) và nhắn sang các mạng di động khác là 273 đồng/bản tin (trước là 300 đồng/bản tin).

H.A