BIDV triển khai dự án thanh toán thẻ quốc tế
Các Website khác - 26/05/2006

BIDV triển khai dự án thanh toán thẻ quốc tế

Ngày 25.5, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) đã ký kết hợp đồng triển khai dự án kết nối thanh toán thẻ Visa với nhà thầu HiPT. Hệ thống được kết nối trực tiếp với hệ thống ngân hàng cốt lõi hiện có của BIDV.

Trên cơ sở hệ thống này, BIDV sẽ nhanh chóng triển khai các dịch vụ thẻ tiên tiến, hiện đại phục vụ nhu cầu sử dụng của khách hàng. H.PH