Ứng trước 4.500 tỷ đồng cho một số dự án cấp bách
Các Website khác - 23/02/2009
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cho phép ứng trước 4.500 tỷ đồng cho một số dự án cấp bách, có khả năng hoàn thành trong năm 2009 và 2010.

Công trình cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) - Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính có trách nhiệm tạm ứng 3.500 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải và 1.000 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn ngân sách Trung ương để bổ sung vốn cho các dự án cấp bách, có khả năng hoàn thành trong năm 2009 và 2010.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước từ năm 2010 và các năm sau để thu hồi số vốn đã tạm ứng nêu trên.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định trích 40 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2008 bổ sung vào dự toán ngân sách năm 2009 của Bộ Giao thông Vận tải để hỗ trợ việc khắc phục hậu quả do các cơn bão số 6 và số 7 gây ra đối với các tuyến đường quốc lộ.

Theo Dan Tri