VAFI đề nghị cấp riêng giấy ưu đãi đầu tư
Các Website khác - 24/11/2005

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa gửi thư tới Quốc hội đề nghị tách phần ưu đãi đầu tư thành một giấy khác, không ghi chung vào Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh - đầu tư như Dự luật Đầu tư lần thứ 18 (bản vừa được chỉnh sửa ngày 16/11) quy định.

Theo khảo sát của VAFI, quy định như vậy khiến nhà đầu tư ngoài xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lại phải đi xin cả cấp phép ưu đãi đầu tư tại các cơ quan quản lý. Nếu cơ quan đăng ký kinh doanh có thể ghi luôn ưu đãi đầu tư thì thủ tục sẽ đơn giản. Tuy nhiên, VAFI e ngại công chức của các phòng đăng ký kinh doanh hiện nay khó có thể đảm đương được vì hạn chế kiến thức về thuế và các ưu đãi đầu tư.

Trong trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ là đầu mối tiếp nhận hồ sơ chứ không phải là cơ quan giải quyết, thì sẽ có rất nhiều cơ quan tham gia giải quyết ưu đãi trong UBND tỉnh cũng như tại Bộ Kế hoạch đầu tư. Việc chậm trễ trong việc cấp ưu đãi sẽ làm chậm trễ trong cấp giấy phép đầu tư hay giấy đăng ký kinh doanh.

VAFI đề xuất giấy xác nhận ưu đãi đầu tư là giấy riêng, được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc cấp giấy xác nhận ưu đãi đầu tư là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, đồng thời coi là dịch vụ hành chính công, có thu phí.

Dự kiến Luật Đầu tư sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào chiều 29/11.

Việt Phong