Khởi tố thêm 5 bị can vụ Đề án 112
Các Website khác - 11/12/2007

Đó là: Phạm Trần Việt Anh, sinh năm (SN) 1965, Giám đốc Công ty in Khuyến Học; Nguyễn Hồng Sơn, SN 1963, Giám đốc Công ty in Giao thông vận tải; Lê Thị Hoàng Yến, SN 1971, kế toán Công ty in Giao thông vận tải; Lê Tuấn Anh, SN 1962, nguyên Giám đốc Công ty in Hữu Nghị, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ nhà đất; Phạm Thị Tuyết Lan, SN 1968, kế toán trưởng Nhà xuất bản Tư pháp.

“Nghi án” dành cho các nhà thầu in ấn “sái 2” là việc hợp sức nâng khống giá in ấn tài liệu, giáo trình phục vụ Đề án 112 để chia lợi.

Có đi có lại, với giá in ấn cao ngất, Phạm Trần Việt Anh, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Sơn đã “lại quả” 30% giá hợp đồng cho một số cán bộ Nhà xuất bản Tư pháp - “chủ thầu” cấp 1 ký được hợp đồng in với Ban điều hành Đề án. Số tiền “lại quả” sơ tính khoảng 600 triệu đồng.

CQĐT đang điều tra, khai thác theo hướng chứng minh số tiền “lại quả” của chủ thầu cấp 1 cũng được chia sẻ lại cho một số cán bộ trong Ban điều hành Đề án. Mối quan hệ giữa lánh đạo, cán bộ Nhà xuất bản Tư pháp với các thành viên Ban điều hành cũng sẽ được xem xét, làm rõ.

CQĐT cho biết, hiện đã bắt tạm giam để điều tra đối với 2 bị can Phạm Trần Việt Anh và Phạm Thị Tuyết Lan.

P. Thảo