Đoàn thanh niên sẽ quản lý cai nghiện
Các Website khác - 14/04/2003

Theo văn bản của Trung ương Đoàn về tổ chức hoạt động phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, năm nay các tổ chức Đoàn sẽ thí điểm xây dựng các mô hình trung tâm cai nghiện, đảm nhận quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng.

Cụ thể, tổ chức Đoàn, Hội sẽ có hoạt động cụ thể, thiết thực như dạy nghề, giới thiệu việc làm... để giúp đỡ, cảm hóa người cai nghiện, mại dâm hoàn lương; xây dựng các hòm thư tố giác, tìm địa chỉ đen để thanh, thiếu niên tố giác người ma tuý, mại dâm.

TP.HCM đề xuất 4 phương thức bố trí người sau cai nghiện

UBND TP.HCM vừa có tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 4 phương thức bố trí người sau cai nghiện: hồi gia những học viên có quá trình cai nghiện phục hồi tốt; làm việc tại các cụm công nghiệp do thành phố thành lập; làm việc, định cư tại cơ sở cai nghiện; làm việc trong các đội, tổng đội lao động tình nguyện có tính cơ động.

(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)