Hà Nội, nhiều giải pháp phòng, chống ma túy
Các Website khác - 02/08/2004
Học viên cai nghiện ở Hà Nội
luyện tập thể thao.
Tình hình tệ nạn ma túy tại địa bàn Hà Nội có nhiều phức tạp với những thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Ðể đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng buôn bán ma túy, và kiềm chế số người nghiện, Hà Nội đã tìm nhiều giải pháp để đấu tranh chống tệ nạn này.
Với 7.000 người nghiện đang ở cộng đồng, 20 tụ điểm, 94 điểm với 1.275 đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ..., tình hình tệ nạn ma túy tại địa bàn Hà Nội còn nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp. Ðáng chú ý là thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, tinh vi. Số đối tượng buôn bán lớn, chuyên nghiệp thường giấu mặt. Chúng thuê người nghiện không có việc làm, người nghiện nhiễm HIV để vận chuyển đưa hàng bán lẻ, bán thuê ma túy cho chúng.

Ðể đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng buôn bán ma túy, và kiềm chế số người nghiện, toàn thành phố Hà Nội từ nhiều năm nay đã thực hiện phương châm: Hướng về cơ sở, lấy phường, xã làm địa bàn tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; đấu tranh; cai nghiện và quản lý sau cai có sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở. Thành phố tạo cơ chế và hỗ trợ nguồn lực.

Thực tế cho thấy, nhờ thành phố chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, cai nghiện ma túy, một số phong trào, chuyên đề mang tính sáng tạo được triển khai nhân rộng như phong trào "Xây dựng xã, phường, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, không có tệ nạn ma túy" và hai chuyên đề "Hai không, một có" (Không có người nghiện mới; không có điểm và tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy; có làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai). Ðặc biệt là mô hình đội Tình nguyện viên, được thành phố triển khai từ năm 2002, thực hiện nhiệm vụ "Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tiếp cận, phòng ngừa tệ nạn ma túy tại các địa bàn dân cư đã phát huy tác dụng.

Do tiến hành hàng loạt biện pháp nói trên, Hà Nội bước đầu đã kiềm chế không để số người nghiện gia tăng, số người nghiện mới đã giảm dần, nhận thức của nhân dân về hiểm họa ma túy được nâng lên, phong trào quần chúng và vai trò của các ngành, đoàn thể, cơ sở tham gia phòng chống ma túy ngày càng tích cực hơn. Từ đầu năm đến nay, Tình nguyện viên phòng, chống ma túy của các quận, huyện đã tiếp cận 15.132 hộ gia đình có người trong diện có nguy cơ cao, 3.916 lượt người nghiện để tuyên truyền, tư vấn cảm hóa phòng ngừa tệ nạn ma túy.

Lực lượng Công an Hà Nội đã triển khai nhiều đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm ma túy, triệt phá, bóc gỡ một số đường dây buôn bán, "đại lý" ma túy, điển hình là Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy; Công an quận Ba Ðình, Hoàng Mai, huyện Sóc Sơn. Toàn thành phố đã bắt giữ 1.168 vụ, 1.650 đối tượng vi phạm về ma túy; xử lý hình sự 873 vụ, 1.144 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, thu tang vật 13,2 kg ma túy; 115,8 gam cần sa; 548 ống thuốc gây nghiện; 1.727 viên ma túy tổng hợp, 392 triệu đồng, 12.146 USD.

Thời gian tới, cùng với công tác đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm buôn bán ma túy, Hà Nội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy tại cộng đồng. Ðồng thời chú trọng công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại địa bàn dân cư, từng bước giảm dần số người tái nghiện.

Theo NGỌC NAM