Malaysia triển khai công tác chống AIDS
Các Website khác - 07/09/2005

Nhằm thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS, từ tháng giêng năm tới (2006), Bộ y tế Malaysia sẽ tiến hành triển khai các chương trình trao đổi bơm kim tiêm sạch, bao cao su và tờ rơi tới các đối tượng nghiện hút có tiêm chích tại một số khu vực.

Đây là dự án thí điểm do Bộ y tế phối hợp với Hội đồng chống AIDS Malaysia thực hiện. Theo lời Bộ trưởng bộ y tế Chua Soi, chương trình sẽ triển khai tại các vùng như Kuala Lumpur, Johor Baru, Penang và có thể thêm Kuantan.

Với dự án kéo dài 6 tháng này, bộ y tế dự tính sẽ chăm sóc cho 1,200 đối tượng tiêm chích ma tuý. Từ những kết quả thu được sau khi thí điểm thực hiện dự án, Bộ sẽ đánh giá và xem xét có nên tiếp tục chương trình trên toàn quốc hay không.

Cùng với dự án này, chính phủ Malaysia đã cấp thêm 2,39 triệu ringgit (đơn vị tiền tệ của Malaysia, khoản này tương đương với khoảng 635,638 đô la Mỹ) để từ tháng 10 cấp miễn phí methadone cho khoảng 1,200 con nghiện này.

Có thể nói tất cả những chương trình nói trên là những nỗ lực được cụ thể hoá của Malaysia trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt với nhóm đối tượng nghiện hút có tiêm chích ma tuý.

Theo ông Chua, hiện tại ở Malaysia có khoảng 280,000 người nghiện hút trong đó 13,000 người có sử dụng bơm kim tiêm.

Dương Kim Thoa theo http://english.people.com.cn