Các nghị sĩ Mỹ ủng hộ VN gia nhập WTO
Các Website khác - 13/12/2005
Các nghị sĩ Mỹ ủng hộ VN gia nhập WTO

Ngày 12.12, Đoàn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do ông Gorden Smith - Chủ tịch Tiểu ban giảm nợ và phát triển dài hạn dẫn đầu - thăm VN, đã tiếp kiến Chủ tịch Nước Trần Đức Lương và trao đổi những vấn đề liên quan đến quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ với Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch Nước Trần Đức Lương và Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo với các nghị sĩ Hoa Kỳ những thành tựu về kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch Trần Đức Lương và Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thượng nghị sĩ Mỹ hỗ trợ mạnh mẽ để hai bên sớm kết thúc đàm phán song phương về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đồng thời vận động Quốc hội Mỹ dành Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam.

Phía Hoa Kỳ đánh giá cao những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của VN. Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ những nỗ lực của VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, đồng thời nhấn mạnh VN cần đảm bảo việc thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. TR.M