Đại sứ Singapore thăm toà soạn Báo Lao Động
Các Website khác - 25/05/2006
Đại sứ Singapore thăm toà soạn Báo Lao Động

Tổng Biên tập Báo Lao Động
Vương Văn Việt (bìa phải) tiếp
Đại sứ Singapore Lim Thuan
Kuan.

Ngày 24.5, tân Đại sứ Singapore Lim Thuan Kuan đã tới thăm và có buổi làm việc tại toà soạn Báo Lao Động. Đại sứ Kuan rất ấn tượng về bề dày truyền thống, tính chiến đấu cũng như các hoạt động xã hội rộng khắp mà Báo Lao Động đã tiến hành, như Quỹ Tấm lòng vàng, cuộc thi Trí tuệ Việt Nam, Hội chợ Việc làm...

"Phương châm chống tham nhũng, tiêu cực nhưng trên tinh thần xây dựng của Báo Lao Động rất tương đồng với phương hướng hoạt động của báo chí tại Singapore. Tôi hy vọng, thông qua sự hợp tác với Báo Lao Động có thể thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa nền báo chí hai nước, cũng như quan hệ hữu hảo giữa người dân Việt Nam - Singapore", Đại sứ Kuan nói.

Theo ông, những hoạt động tương trợ người nghèo và từ thiện rộng khắp như Báo Lao Động "là kinh nghiệm mà báo chí Singapore cần học hỏi".

A.P