Thuỷ quân lục chiến tuyển mộ bà già 78 tuổi
Các Website khác - 27/03/2006
Thuỷ quân lục chiến tuyển mộ bà già 78 tuổi

(AP) Sonia Golsdstein, một bà cụ 78 tuổi ở California, vừa nhận được một bức thư của lực lượng thuỷ quân lục chiến Mỹ đề nghị bà cân nhắc việc gia nhập lực lượng. Bức thư viết, họ cần bà vì khả năng ngôn ngữ của bà, tuy nhiên công việc này đòi hỏi thử thách khả năng thể chất và tinh thần rất lớn. Nhưng thực ra bà cụ Goldstein chỉ biết có tiếng Anh và không thể đi lại mà không chống gậy. Một người phát ngôn của thuỷ quân lục chiến cho biết, bức thư có thể đã bị gửi nhầm địa chỉ. V.N