VN Number One!
Các Website khác - 27/11/2005
Đó chính là lời của những người dân Philippines dành cho các phóng viên VN khi tác nghiệp tại Manila.

Ngay cả các nhân viên công vụ đến các tình nguyện viên cũng xin chụp hình chung với các phóng viên, khi thấy chữ VN trên thẻ tác nghiệp. Ngay cả tài xế taxi cũng giảm giá cho phóng viên VN.

Q.L