Lưu hành thêm ba loại thuốc "nội" điều trị HIV/AIDS
Các Website khác - 07/09/2004
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), ba loại thuốc điều trị bệnh AIDS được sản xuất trong nước gồm Stavudine Stada, Lamzidivlr Stada và Nevirapine Stada vừa được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường.

Số thuốc này do Công ty STADA (Liên doanh giữa Đức với Việt Nam) sản xuất. Được biết, từ năm 2002 Công ty này đã sản xuất 4 loại thuốc điều trị AIDS gồm Indinavir Stada, Lamzidivir Stada; Lamivudin Stada và Zidovudin Stada. Giá thành của các loại thuốc điều trị AIDS trên chỉ bằng 2/3 thuốc nhập ngoại nhưng có tác dụng như nhau.

Theo Nông thôn ngày nay