Tổng thống Ukraine và những cải cách y tế
Các Website khác - 17/11/2005

Tổng thống Ukraine đã uỷ nhiệm cho Bộ trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ tài chính triển khai dự án chống HIV/AIDS tích cực hơn nữa. Trong năm tới, cả nước sẽ mở thêm các trung tâm y tế cấp tỉnh nhằm xét nghiệm kín HIV trên toàn Ukraine. Tại mỗi trung tâm sẽ có thêm một bệnh viện được trang bị 20 giường điều trị cho người nhiễm AIDS.

Ông Victor Yushchenko cho biết sẽ tự tay kiểm soát việc thực thi những chương trình phòng chống AIDS, ung thư, lao và các bệnh về tim, máu. Ông nhắc lại một lần nữa rằng, trong năm tới, chính phủ sẽ triển khai 4 chương trình quốc gia nhằm chống lại các căn bệnh này đồng thời mở thêm các trung tâm quốc gia chuyên biệt để điều phối các chương trình đó.

Tổng thống tin tưởng Ukraine trước hết sẽ phổ cập hoàn toàn các bác sĩ gia đình. Ông nói: "Người dân nên tự mình biết được các bác sĩ của họ. Đó là lực lượng rất hiệu quả. Các nước châu Âu dành tới 30% nguồn ngân sách y tế cho bác sĩ gia đình, lực lượng này chiếm khoảng 90% tổng dịch vụ y tế. Nhưng ở Ukraine lại khác hẳn, chỉ có 5% được dành cho bác sĩ gia đình và lực lượng naà chỉ chiếm 40% dịch vụ y tế trong nước".

Ông nhấn mạnh, Ukraine cần "thay đổi sâu sắc việc đầu tư tài chính trong lĩnh vực y tế". Theo ông cần dùng các nguồn quỹ lớn trong hoạt động cấp cứu. Hiện thời, nguồn ngân sách y tế trong nước mới chỉ dành 5% cho lĩnh vực đó. Ông Yushchenko hy vọng trong thời gian 2006-2007 sẽ tăng chi phí lên tới 1.200 triệu UAH.

460 triệu dùng để mua thiết bị y tế mới, 83 triệu dành vào việc sắm thêm xe cứu thương cho các bệnh viện làng. Chính phủ cũng sẽ chu cấp thêm tiền để mua thuốc cho  bệnh viện ở tỉnh và các khu vực.

Đỗ Dương theo http://www.topix.net/