Vẫn có thể tiếp tục điều trị được cho những trẻ nhiễm HIV đã kháng thuốc
Các Website khác - 29/09/2004

Nhờ các tiến bộ khoa học trong hơn một thập kỷ qua mà nhiều đứa trẻ nhiễm HIV từ khi sinh ra vẫn tiếp tục được sống qua thờI niên thiếu và đã bước vào tuổI trưởng thành. Tuy nhiên, ở những đứa trẻ này thường xuất hiện sự kháng thuốc do được điều trị liên tục bằng các thuốc kháng HIV, trong đó có cả các loạI thuốc kháng retrovirus (ARV). Nhưng, nghiên cứu mớI đây của các nhà khoa học thuộc Trung tâm trẻ em Jóhn Hopkins (Hoa Kỳ) cho thấy nếu việc điều trị được diễn ra theo kế hoạch đúng đắn và được tuân thủ một cách nghiêm túc thì những đứa trẻ này có thể sống khỏe mạnh dài lâu hơn.

MỗI bệnh nhân trong nghiên cứu của Trung tâm này đều phảI trảI qua các phân tích di truyền học. Nếu có bất kỳ một biến đổI gien nào xuất hiện thì đều được nhập vào một mô hình toán học để phân tích, trên cơ sở đó mà xác định chế độ điều trị mớI bằng ba hoặc nhiều hơn các lọa ARV phốI hợp, trên nguyên tắc “ít xấu nhất” và đảm bảo giám sát sự đáp ứng của vi rút vớI chế độ điều trị mớI đó hàng tuần…

Phương Đông(Theo HIV/AIDS Newsroom)