Tạo bước chuyển mới trong tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 21/11/2005
Ngày 19-11, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư phối hợp Tổ chức Internews châu Âu tổ chức Hội nghị "tăng cường vai trò của báo chí với việc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS".

Lãnh đạo nhiều cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và đại diện tổ chức Internews dự. Các báo cáo tại hội nghị đều nêu lên những bài học kinhnghiệm trong việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức cũng như nêu các giải pháp phòng chống HIV/AIDS; tư vấn giáo dục làm thay đổi hành vi nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu lây nhiễm HIV/AIDS, góp phần định hướng dư luận trong việc ứng xử của cộng đồng đối với người nhiễm HIV/AIDS.

Theo Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, hiện nay công tác thông tin, giáo dục truyền thông phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai ở hầu hết các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội. Tại trung ương đã có 30 bộ, ban, ngành, đoàn thể tham gia hoạt động này; đã phát hành hơn 10 triệu ấn phẩm tuyên truyền, tờ rơi, áp phích, sách, xây dựng pa-nô, ghi băng về phòng, chống HIV/AIDS.