Kịch: Quả bom điếc (HTV9)
Các Website khác - 18/01/2006

TT - Một đám con nít nhặt được một trái bom ở dưới ao. Chúng dự định sẽ cưa để đem bán như chuyện thường ngày chúng làm. Trên đường đi làm, ông Tám phát hiện được điều này bèn xua đám trẻ và quyết định ngồi... canh bom vì sợ nguy hiểm đến người đi đường.

Việc làm của ông Tám bị xem là gàn. Giám đốc cũng ra quyết định đuổi việc ông vì tội... bỏ giờ làm việc.

Trên sân khấu Kịch Sài Gòn, Quả bom điếc rất thu hút khán giả đến rạp. Nay HTV dựng lại với sự tham gia của các diễn viên Việt Anh (ảnh), Hữu Nghĩa, Mạnh Tràng, Phương Dung, Việt Hương, Tiểu Bảo Quốc...

H.L.