Sau mỗi bức sơn mài
Các Website khác - 22/11/2005

TT - Đằng sau mỗi tác phẩm nghệ thuật sơn mài là sự âm thầm của những “con ong” chăm chỉ. Anh Quang và anh Chiến (cơ sở sơn mài Hùng Hương ở Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã gắn bó với sơn mài từ thuở nhỏ cho đến bây giờ. Trong nghề có nghiệp, có mồ hôi, có nước mắt. Nhưng với hai anh, được làm việc như thế là cả một niềm vui. NGUYỄN LÊ